تقسیم – بخش ترانه سرگرمی افشین یداللهی

تقسیم – بخش: ترانه سرگرمی افشین یداللهی دکتر افشین یداللهی درگذشت افشین یداللهی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اگر با توطئه علیه دولت برخورد نکنید،دامن نهادهای دیگر را هم خواهد گرفت

صاحبان دست‌های پنهان که همکاران داخلی ترامپ هستند، از یکطرف چپاول گری را پیشه کرده‌اند و از طرف دیگر طلبکاری می‌کنند و به عبارت روشن تر، هم از توبره می‌خورند و

اگر با توطئه علیه دولت برخورد نکنید،دامن نهادهای دیگر را هم خواهد گرفت

اگر با توطئه علیه دولت برخورد نکنید،دامن نهادهای دیگر را هم خواهد گرفت

عبارات مهم : برخورد

صاحبان دست های پنهان که همکاران داخلی ترامپ هستند، از یکطرف چپاول گری را پیشه کرده اند و از طرف دیگر طلبکاری می کنند و به عبارت روشن تر، هم از توبره می خورند و هم از آخور. روشن است که مردم حق دارند در شرایط سخت اقتصادی مطالباتی داشته باشند و در چارچوب قانون تجمع نمایند، ولی این تحرکات مربوط به مردم نبود و همانطور که مدیر اتاق اصناف گفت شرکت یافته بود و از بیرون هدایت می شد.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:تحرکات روزهای یکشنبه و دوشنبه جمعی از کسبه و بازاریان پایتخت کشور عزیزمان ایران با توجه به شعارها و ابعاد متفاوت این تحرکات، نشان از وجود یک جریان وقت طلب و سوءاستفاده گر دارد که منافع ملی و مصالح عمومی را به آسانی قربانی سودجوئی خود می کند.

به تحرکات این جریان وقت طلب باید از چند منظر توجه شود تا راه گسترش سوءاستفاده ها سد گردد و اهداف دست های پشت پرده این تحرکات کاملاً خائنانه جهت عموم روشن شود.

اگر با توطئه علیه دولت برخورد نکنید،دامن نهادهای دیگر را هم خواهد گرفت

رئیس اتاق اصناف دیروز در یک موضع گیری روشن راجع به تحرکات دو روز گذشته گفت: «دست های پیدا و پنهان دنبال برهم زدن بازار هستند و سرچشمه این حرکت در خارج از بازار است».

یک منظر همین است که یکی از با تجربه ترین افراد جماعت کاسب و بازاری هشدار می دهد و می گوید سرچشمه این حرکت در خارج از بازار هست. طبیعی است که طرح مدیر جمهور آمریکا وارد کردن ضربه اقتصادی به مردم کشور عزیزمان ایران است تا از این طریق بتواند به مسئولین نظام جهت عقب نشینی در برابر مطامع شیطان بزرگ فشار وارد نماید و شرکت دهندگان این تحرکات با این طرح هماهنگ هستند.

صاحبان دست‌های پنهان که همکاران داخلی ترامپ هستند، از یکطرف چپاول گری را پیشه کرده‌اند و از طرف دیگر طلبکاری می‌کنند و به عبارت روشن تر، هم از توبره می‌خورند و

منظر دیگر که با آن سرچشمه خارجی مرتبط هست، همراهی عنصرهای خائن داخلی با طرح مدیر جمهور آمریکاست. اینها همان صاحبان دست های پنهانی هستند که عده ای را به راه می اندازند تا شعارهای مورد نظرشان را بدهند و مطالبات سودجویانه آنها را دنبال کنند و خودشان در دفاتر گران قیمتی که دارند و زیر باد خنک گزارش ها را به خارج می دهند و بازتاب تحرکات خائنانه خود را رصد می کنند و جهت مراحل بعدی آماده می شوند. اینان، همان کسانی هستند که ارز دولتی را جهت وارد کردن اجناس دریافت می کنند و حتی جنس های از قبل خریداری شده است و در انبارها مانده را به چند برابر قیمت خرید می فروشند.

ایجاد التهاب در جامعه و دامن زدن به حرص خرید نیز یکی از شگردهای این افراد هست. بدهید ترتیب، صاحبان دست های پنهان که همکاران داخلی ترامپ هستند، از یکطرف چپاول گری را پیشه کرده اند و از طرف دیگر طلبکاری می کنند و به عبارت روشن تر، هم از توبره می خورند و هم از آخور. روشن است که مردم حق دارند در شرایط سخت اقتصادی مطالباتی داشته باشند و در چارچوب قانون تجمع نمایند، ولی این تحرکات مربوط به مردم نبود و همانطور که مدیر اتاق اصناف گفت شرکت یافته بود و از بیرون هدایت می شد.

اکنون پرسش این است که سهم این وقت طلبان داخلی در ایجاد فضای ملتهب موجود و تحرکات خائنانه زیاد است یا آقای دونالد ترامپ که طراح مهم است؟

اگر با توطئه علیه دولت برخورد نکنید،دامن نهادهای دیگر را هم خواهد گرفت

اگر طراح را همه کاره بدانیم باید سهم زیاد را متعلق به ترامپ بدانیم ولی اگر این واقعیت را در نظر بگیریم که طراح نمی تواند بدون نیروهای میدانی کاری از پیش ببرد، ناچاریم سهم همکاران داخلی ترامپ را زیاد بدانیم. اینها پادوهای مدیر جمهور آمریکا هستند که البته مزد پادوئی خود را از زمینه ای که او با خروج از برجام برایشان فراهم کرده دریافت می کنند.

منظر سوم، بی عملی ها در برابر این تحرکات هست. دولتمردان ما این روزها سخن از نظارت می گویند ولی در عمل نظارتی مشاهده نمی شود. اینکه جهت ورود پنجهزار خودروی خارجی علی رغم قانون فقط اظهار تاسف شود، به جائی نمی رسیم. مسئولان باید جواب بدهند که آیا در دستگاه تحت مسئولیت آنها چنین تخلفی رخ داده است.

صاحبان دست‌های پنهان که همکاران داخلی ترامپ هستند، از یکطرف چپاول گری را پیشه کرده‌اند و از طرف دیگر طلبکاری می‌کنند و به عبارت روشن تر، هم از توبره می‌خورند و

با خاطیان باید برخورد جدی شود. هنگامی که ارز دولتی به دستگاه ها یا افراد داده می شود باید عملکرد آنها تحت نظارت دقیق باشد تا نتوانند اجناسی را که وارد می کنند به قیمت آزاد بفروشند. نظارت بدون مسامحه اگر باشد با کسانی که اجناس از قبل خریداری شده است را گران تر از قیمت واقعی عرضه می کنند باید برخورد قاطع شود. متاسفانه هیچیک از این کارها صورت نمی گیرد و دولتمردان به نصیحت و توصیه و شعار دادن اکتفا می کنند و به این واقعیت تلخ توجه ندارند که گوش وقت طلبان و سودجویان بدهکار نصیحت نیست.

و چهارمین منظر، سکوت مسئولان دولتی هست. این خیانت ها و همراهی عنصرهای معاند و بدخواه با تحرکات خائنانه سودجویان را آیا آقای مدیر جمهور و سایر مسئولان دولتی به اطلاع مردم نمی رسانند. راجع به تحرکات دو روز گذشته تهران، افراد صاحبنظر و کسانی که ناظر صحنه بودند از جمله خود ما که در اطراف مجلس شورای اسلامی شاهد این تحرکات بودیم، پرسش های بسیاری راجع به جوانب متفاوت این تحرکات داریم.

اگر با توطئه علیه دولت برخورد نکنید،دامن نهادهای دیگر را هم خواهد گرفت

این تجمعات و راه پیمائی ها آیا مجوز داشت؟ مجوز را چه کسی صادر کرده بود؟ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آیا خبر داشتند که قرار است چنین تحرکاتی صورت بگیرد؟ اگر نداشتند چرا؟ و اگر داشتند آیا مانع نشدند؟ ما شاهد بودیم که دیروز این افراد با وقت کافی و خیال راحت هرچه درخواست کردند گفتند و هر قدر درخواست کردند ماندند و با خیال راحت کار غیرقانونی خود را انجام دادند. آیا اینها نشانه های یک توطئه علیه دولت نیست؟!

این را هم اعلام می کنیم که توطئه علیه دولت در همین مرحله نمی ماند. اگر تمام ارکان نظام به یاری دولت نشتابند و به معاندان و همدستان خارجی آنها مجال ادامه این تحرکات را بدهند، این آتش دامن همه را خواهد گرفت. کسانی تصور نکنند این دولت می رود و خودشان دولتی تشکیل خواهند داد و بر اریکه قدرت خواهند ماند. راه حفاظت از منافع مردم، کشور و نظام، حفاظت از دولت مستقر هست. اگر شعله های آتشی که مدیر جمهور آمریکا و اذناب او در کشور ما برافروخته اند با همت همگانی خاموش نشود، دامن همه را خواهد گرفت. این هم قطعی است که اگر ارکان نظام متحد باشند، هیچ قدرتی، چه خارجی و چه داخلی، نمی تواند به نظام جمهوری اسلامی و ملت کشور عزیزمان ایران کوچک ترین آسیبی وارد کند.

واژه های کلیدی: برخورد | برخورد قاطع | دونالد ترامپ | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz